Regulamin
 • e-Sklep Eko-market prowadzi firma:

  Fundacja Przystań Wisła
  ul. Czarnomorska 13
  02-758 Warszawa
  tel. 799 119 941; 22 742 18 96
  NIP: 5213705744, KRS: 0000574641, REGON: 362468790 Fundacja ta nie prowadzi działalności gospodarczej, a wszelkie zyski ze sklepu przeznaczane sa na jej działalność programową, czyli promocję turystyki wodnej.

 • Działamy pod adresem www.eko-market.pl; korespondencję e-mail prosimy kierować na adres: piotr.ruszczewski@outlook.com
 • Przyjęcie zamówienia do realizacji w przypadku zamówień płatnych przelewem lub kartą kredytową następuje po wpłynięciu kwoty wartości zamówienia na jeden z podanych w dziale "Dostawy i płatności" rachunków bankowych firmy. Zamówienia składane jako płatne gotówka przy odbiorze realizowane będą po dodatkowym telefonicznym lub e-mailowym ich potwierdzeniu.
 • Minimum logistyczne. Aby możliwe było złożenie zamówienia wartość towarów musi przekroczyć pewne określone minimum (obecnie 35 zł).
 • W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 • Promocje i rabaty. Klienci, których suma wartości zamówionych produktów (bez kosztów dostaw) przekroczy 500 zł, są uprawnieni do stałego, automatycznie naliczanego, 5% rabatu. Klienci, których suma zakupów przekroczy 1000 zł mogą uzyskać statusy partnerskie – zasady ich przyznawania zdefiniowane są w Programie partnerskim. Przeprowadzamy również czasowe akcje promocyjne, o których informujemy na stronie aktualności. Promocje nie łączą się – system automatycznie wybiera jedną, najbardziej opłacalną dla klienta.
 • Na życzenie klienta do każdej dostawy do 7 dni po zakupie może być wystawiona faktura VAT. Jeśli klient wyrazi takie życzenie już po wysłaniu zamówienia to oryginał faktury zostanie klientowi wysłany pocztą.
 • Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub je anulować w całości tylko e-mailem. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
 • Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych, czas przesyłki krajowej — następne 2 dni robocze. Produkty oznaczone klepsydrą mogą wydłużyć czas realizacji zamówienia.
 • Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Obowiązują ceny podane przy każdym towarze w dniu składania zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie obejmuje złożonych przez klienta i niezrealizowanych zamówień.
 • Koszty dostawy paczek krajowych zależą od cennika firmy kurierskiej. Ceny paczek wysyłanych za granicę są ustalane indywidualnie. Odbiór osobisty na miejscu na ul.Czarnomorskiej 13 jest możliwy po telefonicznym lub e-mailowym ustaleniu terminu.
 • Reklamacje. Bardzo prosimy o sprawdzenie zawartości paczki w obecności kuriera i w razie stwierdzenia wady czy braków w przesyłce sporządzenie protokołu szkody, a także zrobienie zdjęcia niepełnej/uszkodzonej przesyłki i przesłanie go do nas e-mailem. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Zwracamy uwagę, że zgodnie z regulaminem firm kurierskich towary w opakowaniach szklanych mogą być wysyłane tylko na ryzyko odbiorcy.
 • Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr
 • Klient może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 10 dni, licząc od daty zakupu zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 2 poz. 271). W przypadku, gdy klient odstąpi od umowy w terminie 10 dni, po otrzymaniu przez Eko-market zwrotu towaru, klient otrzyma zwrot pieniędzy.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką dowodu dostawy. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 • Dane teleadresowe pozostawione w e-Sklepie Eko-market są chronione i nie zostaną przekazane dalej. Więcej informacji.
 • Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących powstać w związku z wykonywaniem umowy sprzedaży będzie Sąd, w którego okręgu Kupujący ma miejsce zamieszkania, chyba że wybierze on Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Kontynuuj